VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR  SINT-BERNADETTE

titularis : juf Kaat


project :
tuin er in
Sint-Bernadette


vakmansroute
derde graad

Sint-Bernadette


ijsschaatsen
derde graad

Sint-Bernadette


adventsmarkt
Sint-Bernadette


beestige bezigshow

Sint-Bernadette

terug naar klassen