Als voorbereiding op het OASISproject moesten alle deelnemende landen 2 leerkrachten zenden naar het ATI 2003. ( Apple Training Institute )
Deze "training" ging door in de prachtige omgeving van het Cheltenham College. ( 100 km zuidelijk van Birmingham )

We leerden er de "Appleomgeving" kennen, meer bepaald deze van de iBooks (laptops )...

... maken van iPhoto's en iMovies, werken met iTunes en QuickTime Player...

... en natuurlijk met het volledige Oasisteam het Europees project 2003-2004 op poten zetten.


terug naar OASIS