OASIS
Open Architecture and Schools In SocietyHet Europees OASISproject heeft als bedoeling :
creëren van kleine virtuele gemeenschappen in scholen
het gemeenschapsgevoel in scholen aanscherpen met de hulp van internet
kijken hoe bovenstaande doelstellingen kunnen verwezenlijkt worden met netwerken binnen en buiten de school 

Samen met scholen uit Madrid, Grenoble en de universteit van Tübingen werd onze school uitgekozen om mee te werken aan het Oasisproject.


Project
2003-2004

Samenvatting van het project 2003-2004. ( met fotowebsites )
Summary project 2003 - 2004
       

Eerste samenkomst
Oasisteam
ATI 2003 in Cheltenham ( GB )
8 tot 11 april 2003

terug naar Europa