OP ONZE SCHOOL

Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg :
zorg dragen voor kinderen

Hoe we daarvoor te werk gaan op onze school vind je onderaan deze pagina

Tips om "zorg" te dragen voor uw kinderen vind je ook onderaan de pagina.

 


Kinderen opvoeden tot mensen die zich positief kunnen handhaven in de wereld van vandaag en morgen is geen 'kinderspel'. 
Het bijbrengen van kennis is slechts één van de doelen in de hedendaagse school.
 
Het aanleren van vaardigheden, zoals het opzoeken van informatie via internet, werken op de computer, samenwerken met anderen, jezelf leren kennen, leren organiseren... is momenteel even belangrijk.
 

Ook voor de leerkracht is er heel wat veranderd :
 
De klas is geen afgesloten lokaal meer.

De school staat open voor invloeden en samenwerking met de omgeving :

- bezoeken aan ....

- activiteiten op en rond de school

- samenwerking met de ouders

- ....
 

Wat een leerkracht voor ogen heeft :
 
werken aan de optimale ontplooiing van elk kind met bijzonder veel aandacht voor de meest kwetsbaren.

Door preventie proberen we problemen te voorkomen.

Maar soms moeten we toch problemen verhelpen door remediëring.


HOE GAAN WE DAARVOOR TE WERK ONZE SCHOOl ?


ALGEMEEN

Wij kozen voor een PROCESGERICHT KINDVOLGSYSTEEM

1. Tweemaal per jaar wordt door de klastitularis een klasscreening gemaakt

2. Tweewekelijks is er overleg in het zorgteam

3. Indien nodig wordt externe hulp ingeroepen ( reva, logo ... )

 

IN DE KLAS

1. De klasleerkracht is de eerste zorgverlener

2. Lessen worden gedifferentieerd naar niveau en tempo

3. Hoekenwerk en contractwerk zijn in samenwerking met de zorgleerkracht

4. Lezen : peer-tutoring : samenwerking tussen 5de en 2de leerjaren
DAARNAAST

1. Driemaal per jaar nemen we globaal lvs-toetsen af.
    Zo kunnen we elk kind plaatsen in vergelijking met zijn leeftijdsgroep
    en zijn eigen evolutie volgen.

2. Niveaulezen in kleine groepjes voor 1ste, 2de en 3de leerjaren
    met de hulp van leesmoekes / vakes.

3. Individuele ondersteuning door de zorgleerkracht.

ZORGTEAM

Het zorgbeleid wordt gedragen door het zorgteam in samenspraak met directie en leerkrachten.
Dit zorgteam bestaat uit de directie, de zorgverbreders, de GOK-leerkrachten, het CLB en de zorgcoördinator.

 

ZORGCOÖRDINATOR
Machteld Van Kerschaever
ZORGLEERKRACHT
ONDERBOUW LAGER  OOSTAKKER
Machteld Van Kerschaever
ZORGLEERKRACHT
BOVENBOUW LAGER  OOSTAKKER
Ria Van Haverbeke
 
GOKLEERKRACHT
KLEUTERSCHOOL
SINT-BERNADETTE
Evelien De Wolf
BRUGFIGUUR

 
CLB-AFGEVAARDIGDE
Nancy Ladrier
 
 

 


HOE KAN IK ALS OUDER "ZORG" DRAGEN VOOR MIJN KIND ?


Elk kind is uniek. 

Of het nu een uitstekende, behoorlijke of middelmatige leerling is, dat verandert niets aan uw liefde, en u moet dat ook duidelijk maken. 

Aarzel niet om uitdrukkelijk te zeggen dat u het graag ziet.Volg uw kind zo veel mogelijk bij zijn schoolwerk


Is dat niet mogelijk laat het dan bijvoorbeeld in de  naschoolse studie blijven, maar leg dan wel duidelijk uit waarom u er zich niet persoonlijk kan mee bezighouden. 

Leer het zijn taken te organiseren en regelmatig te werken.
 
Een weekplanning opmaken is hierbij zeer nuttig.Vraag niet de hele tijd zijn cijfers
en bekritiseer niet voortdurend zijn resultaten als die niet perfect zijn. 

Bekijk samen wat de problemen zijn en probeer de oorzaken en de mogelijke oplossing na te gaan.

Vergelijk het kind met zichzelf, niet met de resultaten van de klasgroep !Leer ook afstand nemen van zijn schoolresultaten.
 

Hou bijvoorbeeld meer rekening met hoe zijn cijfers evolueren dan met zijn scores op zich. Geef uw kind ook een complimentje bij elke geboekte vooruitgang, ook al haalt het af en toe eens mindere cijfers. 

Bij een slechte toets of rapport komt het erop aan naar de juiste verklaring te zoeken en het de volgende keer beter te doen.Ga ook na in welke mate het kind zich inzet


Levert het geen inspanningen, dan is het normaal dat het slechte cijfers haalt, maar als het hard werkt zonder resultaten te boeken, loont het veel meer om het te steunen dan om het de mantel uit te vegen. 

Stel uw kind gerust en maak duidelijk dat inzet het belangrijkste is. 

Vandaar dat u geen onhaalbare eisen mag stellen, maar liefst rekening houdt met de mogelijkheden en gaven van uw kind.


Feliciteer het 

voor zijn goede resultaten, 

benadruk dat u trots bent en stimuleer zijn zelfvertrouwen.Indien u merkt dat uw kind zich niet goed voelt,
laat het ons weten.
( telefoonnummers en mailadres vind je bij contact )

Wij zijn er "samen" om voor uw kind te zorgen.