ouderraad

VERSLAG VERGADERING DONDERDAG 2 APRIL 2009


Aanwezig :

Juf Katrien, juf Ann, juf Annelies, juf Eveline, juf Cynthia, juf Veerle, juf Anneleen, meester Tim, Marleen, Dirk, Koen, Kris, Luc B, Johan, Geert G., Peter, Regine, Rudy, Wim, Geert S., Vera, Karen, Mieke, Saskia, Patricia, juf Ingeborg, Ann, Geert V, Filip, Ludwig en Nele

Verontschuldigd:

Karin, Nathalie, Sabine

1                 Opmerkingen vorig verslag

 • Verslag per mail versturen naar leden van ouderraad is goed medium, wel ook nog op papier verdelen naar alle ouders.
 • Verschillende ouders vinden dat sommige drankjes die door de school aangeboden worden, te zoet zijn en te veel suiker bevatten zoals o.a. fristi. Aan alle kleuters wordt er daarom iedere maand een briefje meegegeven waarop kan aangeduid worden welk drankje de kleuter verkiest (keuze uit plat water, bruiswater, gele en rode fruitsap, melk en fristi). Het is de bedoeling dat de ouders aankruisen welk drankje door het kind mag gedronken worden. Er mag op school geen frisdrank en chocomelk gedronken worden.
 • Als tussendoortje kan er fruit, een boterhammetje of een droge koek meegegeven worden. Koeken met chocolade mogen niet meegegeven worden. Gelieve de koekjes ook al uit de verpakking te halen en in een doosje te stoppen (denk aan het milieu en de afvalberg op school!).
 • Bij begin- en einduren van de school, is het meestal een grote drukte aan de schoolpoort. Hier wordt aan alle ouders gevraagd om te wachten (achter de groene lijn) om de schoolpoort binnen te gaan totdat alle kinderen (ook de fietsers) gepasseerd zijn.
 • Er is weinig overzicht over kinderen die binnen en buiten lopen. Voorstel is om 2 pijlen te schilderen aan de schoolpoort (pijl voor ingaand verkeer en pijl voor uitgaand verkeer).
 • Er wordt opnieuw aan ALLE ouders gevraagd om tijdens het begin –en eind uren van de school niet met de auto in het straatje te rijden! De ouders en kinderen die te voet gaan en ook de fietsers zullen u dankbaar zijn!
 • Idee: paaltjes aanvragen aan de gemeente zodat er niet meer kan geparkeerd worden naast de draad aan de parking (opmerking: genoeg plaats laten voor vuilkar, brandweer en ziekenwagen). Aanvraagbrief voor Stad Gent meegeven met Peter Vermeir.
 • De ideeënbus om op te hangen aan de schoolpoort gaan we laten aanmaken door Edugo Campus Glorieux.

2                 Sponsortocht

Bedankt aan iedereen die meegeholpen heeft!

3                 Schoolfeest op 10 MEI

Thema v/h schoolfeest is dit jaar “Het Foute Feest“ .

Schoolfeest 10 mei is ook Moederdag!

 • Uitnodiging kaartenverkoop BBQ wordt meegegeven na de Paasvakantie.
 • Aanmaken van de kaarten gebeurt door Geert Goderis (Vango Printing).
 • We zullen opnieuw met drankkaarten werken van 5euro en 10euro. Ook zullen er drankkaartjes te verkrijgen zijn van 2euro (ideaal voor de kinderen). Er wordt geen cash geld aanvaard door de obers, enkel drankkaarten. Deze zullen opnieuw te verkrijgen zijn aan de kassa en bij de drankkaartverkopers met rood T-shirt.
 • Marleen zorgt voor de affiches.
 • Aankoop van de planten voor de tombola bij Elisabeth De Waele.
 • De speelkaarten worden nog aangemaakt (3euro/kaart) en zullen verkocht worden vlakbij het kinderdrankkraam.
 • Drank is al besteld bij Geers.
 • Tent, tafels en stoelen zijn gereserveerd.
 • Traiteur van Cauwenberghe is OK.
 • Aangezien we beroep kunnen doen op de partytenten van Koen De Winter, hebben we de tent van de chiro dit jaar niet meer nodig,
 • Springkasteel van Total is OK, dat van Jo Mode was al bezet.
 • Juf Veerle zal aan Van Hamme vragen of het viskraam voor de volksspelen ook dit jaar kan gebracht worden.
 • Geert S. zorgt voor de koffie en de tassen bij De Rob.
 • Johan Vereecken zorgt voor het (herstelde) vuur van de pannenkoeken.
 • Vera zorgt opnieuw voor het deeg voor de pannenkoeken.
 • De ijsjesman is gestopt. Juf Veerle zoekt andere ijskar (standgeld 75euro).
 • Juf Veerle spreekt de mensen aan voor het cocktailkraam.
 • De drankenlijst wordt aangepast (in functie van de bedragen van de drankkaarten). De prijzen voor de kinderdranken en chips blijven 0,5euro (aan het kinderkraam). De prijzen van alle frisdranken, pils, palm, hoegaarden, kriek en koffie bedragen 1,5euro. Ook pannenkoek, hamburger en hotdog zijn 1,5euro. Aperitief, wijn, donkere Leffe en augustijn zijn 2euro. Een koffie + pannenkoek zal 2,5euro kosten en een fles wijn 10euro. Een lotje voor de tombola (altijd prijs) kost 2,5euro.
 • Muziekinstallatie, podium, nadar en brandblussers zijn aangevraagd.
 • De takenlijst (zie bijlage) werd overlopen en doorgegeven zodat iedereen zijn naam bij een of meerdere taken kon zetten. Deze takenlijst wordt apart bezorgd aan de ouders die meewerken aan het schoolfeest.
 • Alle helpers moeten zich aanmelden aan de kassa. Daar krijgen ze een T-shirt/schort en 3 drankbonnetjes.
 • De personen die de drankkaarten verkopen, krijgen een rood T-shirt aan.
 • Er worden meer tombola loten voorzien
 • Inrichting bar wordt opnieuw bekeken tijdens de volgende WOF-vergadering.
 • Walkietalkie voor coördinator Filip en kassa
 • Bestelbonnen (dranklijstjes) + balpen (van Total) op elke tafel aanwezig
 • Filip brengt SABAM en Billijke Vergoeding in orde

4         Afscheid 6de leerjaar

Gaat door op maandag 29 juni.

5         Uitstap ouderraad

De uitstap v/d ouderraad (september ‘09) wordt dit jaar georganiseerd door Luc VdS, Geert S en Rudy V.

6         Avondopvang

 • Els, mama van Emma & Robbe heeft grote kast, ideaal voor speelgoed van de opvang. Er moeten enkel nog schappen in gemaakt worden.
 • Er werden door de ouderraad enkele gezelschapsspelen aangekocht voor de avondopvang o.a. Uno en Yathzee. Bingo volgt nog.

7         Eerste Communie

 • De Eerste Communie gaat door op OLH-Hemelvaart (21 mei). Dit jaar zijn er 28 communicanten. Naar de receptie, aangeboden door de ouderraad, komen er 54 kinderen en 48 volwassenen.
 • Helpers voor receptie (10u): Geert V, karen, Kris, Ann, Jeroen, Nathalie en Filip

8         Rondvraag

 • Het kippenhok is geschilderd door de kleuters en maandag 20/04 verwelkomen we onze kippen.
 • Verbouwingen: Na het schoolfeest worden er containerklassen geplaatst, zodat in september kan begonnen worden met de renovatie van de schippersschool.
 • De school verzamelt nog steeds de plastieken flesdoppen (financiering voor opleiding voor blinde geleide honden).
 • De man van Nelly zal na de paasvakantie 6-hoekige bankjes maken rond de stammen van de 2 bomen op de speelplaats.
 • Graag aandacht voor de beltijden van de school:

Van 8.25u tot 11.40u en van 13.10u tot 15.30u (behalve op maandag tot 15.55u)

 

9         Oproepen

Zaterdag 2 mei worden de kraampjes voor het schoolfeest geschilderd, wordt er ook een kotje gemaakt voor het speelgoed van de zandbak (Johan Vereecken zorgt voor materiaal) en worden de platjes van de schapenwei verwijderd. Aan de schilders wordt gevraagd om indien mogelijk zijn eigen verfborstel mee te brengen. Wij voorzien de verf. Iedereen welkom ! Hoe meer zielen, hoe rapper het werk klaar...

 

Oproep naar helpende handen die na schoolfeest (datum nog nader te bepalen) kunnen meehelpen om funderingen te graven voor 5x2 containerklassen. Deze containerklassen (6mx6m) zullen het tijdelijke onderkomen zijn voor enkele klassen tijdens de verbouwingen... Er zal een strooibrief en mail verdeeld worden voor verdere afspraken.

 

Volgend schooljaar is er een herverkiezing voor een afgevaardigde voor de schoolraad van de Edugo scholengroep. De schoolraad is een forum waar problemen van de ouders of v/d lokale gemeenschap kunnen besproken worden (vb. schoolreglement, lokale verlofdag, GOK-uren, ... ). In dit overlegorgaan zetelt er 1 afgevaardigde van de ouders per school samen met de directie, leerkrachten, lokale gemeenschap, ... Dit is een mandaat voor 4 jaar, dit betekent dat je minstens 4 jaar op school bent. Kandidaten of mensen die graag meer woordje uitleg wensen kunnen zich melden bij de directie.

 

Volgende vergadering : donderdag 11 juni 2009 – 20u kleine refter.
 


Iedereen die wenst mee te werken in de ouderraad is steeds van harte welkom.

U kunt steeds contact opnemen met één van de bestuursleden of met de school.
ouderraad_stvinc@telenet.be

Telefoonnummers vindt u op de "homepagina"

terug naar ouderraad