ONZE SCHOOL 
IN 10 PUNTEN

1

Wij zijn een katholieke gemengde basisschool .
Onze school bestaat uit 3 vestigingsplaatsen :

         EDUGO Sint-Vincentius, Sint-Rafaëlstraat 14, Oostakker
           EDUGO Desteldonk, Rechtstraat 17, Desteldonk
           EDUGO Sint-Bernadette, Sint-Bernadettestraat 249, Gent

Ze behoort tot de Inrichtende Macht EDUGO, Sint-Jozefstraat 7, Oostakker

2

Wij hebben aandacht voor de ontplooiing van de  totale persoonlijkheid van het kind.

3 Aandacht voor het zijn.

Kinderen moeten zich kunnen thuisvoelen in de groep door het mogen en kunnen tonen van wat ze waard zijn,voor wat ze denken en voelen.

4
Aandacht voor het leren.

Kinderen moeten actief kennis verwerven vanuit een "kindvriendelijke" leefwereld.
Deze kennis moeten ze creatief kunnen toepassen.
Wij willen kinderen toekomstgericht onderwijs bieden.

5
Aandacht voor het doen.

De expressie (muzikale, verbale, lichamelijke...) als middel tot vlotte omgang met anderen. Wij willen mee de basis leggen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.

6
Elk kind
wordt begeleid in zijn persoonlijke ontwikkeling.
Wij erkennen dat ieder kind uniek is.
7


Wij willen extra zorg besteden aan kinderen die op één of andere manier niet tot de middenmoot behoren.

8


Wij geloven dat een sterk team van leerkrachten de kinderen maximale opvoedingskansen biedt.

9


Onze school maakt deel uit van een leefgemeenschap waar parochie, ouders samenwerken aan een gezellige school. De ouderraad en de schoolraad helpen mee aan de goede werking van de school.

10


Onze school is een katholieke school met respect voor andersgelovigen.
In gebed en vieringen uiten wij dat geloof.