KALENDER 2008-2009
AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN 
KOMEN IN HET BLAUW !
AUGUSTUS 28 opendeur kleuters Oostakker

SEPTEMBER 1 begin schooljaar
4 info-avond Desteldonk
5 info-avond Oostakker

OKTOBER 23 herfstwandeling
24 eerste perioderapport
25 oktober
tot 2 november
herfstvakantie

NOVEMBER 3 tot 7 bosklas derde graad Oostakker
10 lokaal verlof
11 verlof
13 oudercontact lagere school
15 kaas- en wijnavond Oostakker
18 oudercontact lagere school

DECEMBER 19 tweede perioderapport
20 december tot 4 januari Kerstvakantie

JANUARI 30 lokaal verlof

FEBRUARI 20 derde perioderapport
21 tot
1 maart
krokusvakantie

MAART 5 oudercontact kleuters Oostakker
9 tot 13 projectweek
17 oudercontact kleuters Oostakker

APRIL 4 en 19 Paasvakantie
24 tot 26  floradagen Sint-Bernadette
30 vierde perioderapport

MEI 10 schoolfeest Oostakker
21 en 22 O.H.Hemelvaart ( vrijaf )

JUNI 1 Pinkstermaandag
6 schoolfeest Sint-Bernadette
7 schoolfeest Desteldonk
10 pedagogische studiedag ( vrijaf )
30 syntheserapport + oudercontact